Siirry suoraan sisältöön

Yritysvastuu – sosiaalinen vastuu

OSA 4

SOSIAALINEN VASTUU

Sosiaalisessa vastuussa on kyse ihmisistä. Halustamme kantaa vastuuta niistä vaikutuksista, jotka toiminnastamme kohdistuvat ihmisiin – niin omaan henkilökuntaamme kuin sidosryhmiimme ja asiakkaihimme eli kehen tahansa johon yrityksemme liiketoiminta saattaa vaikuttaa.

Liiketoimintamme ydin on henkilöstömme osaaminen, jaksaminen ja resilienssikyvykkyys tässä alati haastavassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Työhyvinvointi

Seuraaville käytännön toimenpiteillä tuemme henkilöstömme hyvinvointia

 1. joustava työaika; työntekijämme saavat hyvin vapaasti päättää sovittujen raamien sisällä missä ja milloin tekevät työsopimuksen viikkotyöajan työtunnit.
 2. Laajin mahdollinen työterveyshuolto ja ennakoiva työterveyssuunnitelma.
 3. työvälineiden osalta ergonomiset vaihtoehdot käytössä; sähkötyöpöydät sekä toimistolla että kotitoimistolla, asianmukaiset ammattikäyttöön tarkoitetut työtuolit, ergonomiset hiiret ym.
 4. Taukojumppaan ja kehon hyvinvointiin panostettu; toimistolla kotimaiset puolapuut, Venyy-apuväline, selänhoitolaite, kipukoukku, hiirikäden jumppapallo, mahdollisuus ns. laittaa pitkäkseen ja ottaa virkistävä ruokalepo. Lisäksi toimistolla on UniqAir ilmanpuhdistuslaite pitämässä huoneilman laadusta huolta kuten myös paljon viherkasveja.
 5. Maksimaalinen verovapaa kulttuuri- ja liikuntaseteli tarjotaan vuosittain henkilökunnalle sekä puhelinedun lisäksi ateriaetu. Työntekijöiden palkka ylittää Erton TES:n ko. työtehtävästä ja työvuosien perusteella määräytyvästä minimipalkasta.
 6. Työntekijän vaikutusmahdollisuus vuosilomien pitoajoiksi on korkealla tasolla.
 7. Työntekijän ammatilliseen osaamiseen panostamme, sillä osaaminen on arvokkainta pääomaamme. Vuosittaiset koulutuspäivämme per henkilö vaihtelevat 6-12 päivän välillä. Ns. ajantasakoulutusten rinnalla tuemme yksilötasolla työntekijän omia valintoja oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä mahdollistamalla koulutukset työajalla ja tukemalla niitä taloudellisesti.
 8. Panostuksemme työprosessien toimivuuteen (sähköisen taloushallinnon prosessien tuoma hyöty sekä Innox-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen) sekä laajaan palvelumalliin (ns. ulkoistettu taloushallintaosasto) työntekijöillämme on riittävä aika keskittyä ja palvella loppuasiakastamme ja saada tyydytyksen tunne hyvin tehdystä työstä. Liiketoimintamme perustuu kohtuullisuuden tavoitteeseen joka näyttäytyy maltillisina työntekijäkohtaisina asiakasmäärinä sekä toimialalle tyypillisten tilinpäätösaikojen ylityötuntien puuttumisena.
 9. työturvallisuuden osalta toimitiloissamme on ulko-ovet koko ajan lukittuja ja näemme saapuvan henkilön lasioven läpi ennen oven avaamista. Paloturvallisuuden osalta toimistollamme on asianmukaiset hätätie-merkinnät, jauhesammutin asianmukaisesti sijoitettuna ja paloturvallisuusviranomaisen tarkastamana.

Ihmisoikeusvastuu

Tiedostamme, että suomalaisessa työelämässä oleva sosiaalisen vastuun ihmisoikeuskysymys on syrjintä. Erilaisuuden hyväksyminen ja sallivuus kasvaa, kun avoimin mielin tutustumme erilaisiin ihmisiin. Mm. BNI-toiminnassa mukana oleminen antaa joka viikko mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä erilaisten ihmisten kohtaamisessa.  

Säännöllisesti saapuvista harjoittelu- ja työpaikan hakua koskevissa yhteydenottoviesteistä vastaamme jokaiselle, nimeen ja sukupuoleen katsomatta.

Lapsityövoiman käyttöä ja pakkotyötä ehkäisemme vastuullisilla hankinnoilla. Ymmärrämme, että hintavertailussa halvimmat hinnat ovat kasvava riski sille, että jossakin arvo- ja toimitusketjussa on riistetty joltakin. Liiketoimintamme kannattavuus ei perustu kustannusten minimoimiseen vaan voiton maksimoinnin sijaan kohtuullisen voiton tavoitteluun ja yritysvastuu-kysymysten huomioimiseen osana hankintapäätöksiä.  

Diversiteetin arvostaminen

Diversiteetillä eli monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten ihmisten muodostamaa kokonaisuutta. Inkluusio tarkoittaa sitä, kuinka hyvin eri ihmisryhmien työpanosta, läsnäoloa ja näkökulmia arvostetaan ja integroidaan ympäristöön.

Tiedostamme, että työyhteisömme on hyvin homogeeninen, johtuen erityisesti perhetaustastamme – olemmehan äiti-tytär -toimisto. Ulkopuolista rekrytointikokemusta meillä ei siis ole, mutta harjoittelijan valinnassa substanssiosaamisen rinnalla sukupuolta, kansalaisuutta jne. tärkeämpää on keskinäisen kommunikoinnin toimivuus johtuen hyvin tiiviistä työyhteisöstämme. Näin ollen valintaprosessin ammatillisen koulutustaustan sopivuuden jälkeen tärkein vaihe on kasvokkain käytävä keskustelu ja keskinäisten henkilökemioiden yhteensopivuuden todentaminen. Liikuntaesteisyys on asia johon emme täysin kykene tällä hetkellä vastaamaan, sillä pääsy toimistollemme ei ole esteetön.

Diversiteetin huomioiminen käsittää työyhteisön lisäksi myöskin asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Asiakkaissamme on vuosien saatossa ollut mm. useita seksuaalivähemmistöjen edustajia sekä eri kansalaisuuksia, mitkä olemme tiedostaneet, mutta millä ei käytännön asiakassuhteessamme ole ollut merkitystä kumpaankaan suuntaan. Kiitollisena olemme saaneet ammentaa mm. seksuaalivähemmistöjä koskevaa avarakatseisuutta myös henkilökohtaisen elämämme puolelta.

Asiakaspalvelu

Panostamme siihen, että vastaamme asiakkaidemme yhteydenottoihin kohtuullisen ajan sisällä – loma-aikojen ulkopuolella viimeistään 2 vrk kuluessa.

Puhuttelemme asiakkaitamme arvostavasti ja ihmisyyttä kunnioittaen. Kirjallisessa viestinnässä käytämme asiallista puhekieltä ja vahva tavoitteemme on viestiä ilman ammatillista sanastoa – mahdollisimman käytännön läheisesti ja ymmärrettävästi. Tiedostamme ymmärrettävän viestinnän haasteen ja avoimesti käymme vuoropuhelukeskustelua asiakkaittemme kanssa siitä, että tarvitsemme heidän apuaan kehittyäksemme asiassa.

Potentiaalisia tulevia asiakkaittamme tavoiteltaessamme eri sosiaalisen median kanavissa pyrimme käyttämään ko.kanavaan soveltuvia ilmaisu-/kirjoitustapoja. Esim. Instagramin puolella käyttämämme kieli on tyyliltään erilaista kuin LinkedIN tai verkkosivujemme puolella. Yhtenäistä kaikilla on se, että kommentointimme ja keskustelumme eri kanavien toisten toimijoiden kanssa pitäydymme kunnioittavalla ja arvostavalla asialinjalla. Vihapuhe ja syyttely ei sovi henkilökohtaisiin arvomaailmoihimme, joten on luonnollista ettei se kuulu myöskään tapaamme toimia liiketoiminnan kontekstissä.

Hyvä johtaminen

Perustajaosakkaamme on vankan taloushallintoalan substanssiosaamisen rinnalla panostanut henkilöstöhallintoon ja johtamiseen lisäkoulutuksilla, joista erityisen maininnan arvoinen on Helsingin Psykoterapiainstituutin 60 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin pätevyys psykoterapeuttivalmiuksin.

Työyhteisössämme hyvä johtaminen käsittää esimies-alaisjohtamisen rinnalla vahvasti itsensä johtamisen kyvykkyyden. Itsensä johtamisen kehittymisessä tukenamme on mm. ratkaisukeskeisiin työvälineisiin lukeutuva Ben Fuhrmanin kehittämä muksuoppi. Virheiden ja vaikeuksien edessä emme etsi syyllisiä vaan pohdimme mm. mitä taitoja vahvistamalla voisimme tulevaisuudessa selvitä paremmin. Emme ole koneita vaan ihmisiä ja ihmisyyteen kuuluu armollisuus niin itseään kuin lähimmäisiään kohtaan.

Osana hyvää johtamista haastamme säännöllisin väliajoin itseämme kysymyksellä ”Voidaanko me jollakin tavalla muuttaa meidän liiketoimintaa niin, että me parantaisimme ihmisoikeuksia?” Ymmärrämme, että aito vastuullisuus lähtee meidän jokaisen yksilön omasta ajattelustamme.

Keinojamme sosiaalisen vastuullisuutemme kehittämiseen

 1. hankintaketjujemme hallinta
 2. avoimet rakentavat keskustelut tunnistettujen ongelmien ymmärtämiseksi
 3. toimintatapojen ja eettisten periaatteiden vahvistaminen
 4. henkilökunnan kouluttaminen, osaamisen lisääminen
 5. sertifikaattien ja auditointien hyödyntäminen esim. hankinnoissa
 6. liiketoimintamallien muutokset