Siirry suoraan sisältöön

Yritysvastuu – ympäristövastuu

OSA 3

YMPÄRISTÖVASTUU

Ympäristövastuu koskee jokaista yritystä ja yrittäjää, sillä kaikella yritystoiminnalla on vaikutuksia ympäristöömme. Maapallomme on lainaksi meillä tulevilta sukupolvilta ja lainasta pitäisi huolehtia hyvin. Siinä meillä kaikilla on petrattavaa.

Mitä tavoittelemme ympäristövastuulla?

Keskeisiä ympäristövastuun tavoitteitamme ovat

 • ilmastonmuutoksen torjuminen
 • luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien suojeleminen
 • luonnonvarojen vastuullinen käyttö
 • terveyden ja ympäristön välisen suhteen hallitseminen

Ymmärrämme, että lista on kunnianhimoinen organisaatiomme kokoon ja volyymin verrattuna, mutta tavoitteita pitää olla. Me emme ole edes väittäneet onnistuvamme kaikessa, mutta se – mihin olemme jo vuosia sitten sitoutuneet, on ympäristötietoisuutemme kasvattaminen, tavoitteiden asettaminen ja niissä onnistumisen arviointi sekä ryhtiliikkeiden tekeminen.

Yrittäjän rooli ympäristövastuussa?

Me kannamme vastuumme ympäristövastuukysymyksiin vastaamisessa. Hyödynnämme pienuuttamme, sillä mitä pienempi yritys, sitä ketterämpi toiminta. Ilman kankeita organisaatiorakenteita me pystymme mukauttamaan toimintatapojamme nopeasti. Ja mikä parasta – kykenemme liiketoiminnassamme toteuttamaan niitä arvoja, joita meillä kummallakin on ihmisinä.

WWF:n listaamat tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 1. Fossiilisista polttoaineisto luopuminen
 2. Kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö
 3. Energian säästö ja energiatehokkuus
 4. Liikenteen sähköistäminen
 5. Metsäkadon pysäyttäminen
 6. Luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen
 7. Ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus

Mihin olemme sitoutuneet:

 1. ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen
 2. Kestävän liikkumisen periaatteiden huomiointiin
 3. kasvipohjaisten tuotteiden suosimiseen tarjoilussa
 4. kierrättämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun
 5. kestotuotteiden suosimiseen
 6. ympäristöasioiden huomioimiseen osana hankintapäätöksiä
 7. sähkönkulutuksen vähentämiseen
 8. uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön käyttöön
 9. toimitilojen energiatehokkuuden lisäämiseen
 10. työyhteisön ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja yhteisiin sääntöihin sitoutumiseen

Esimerkkejä konkreettisista teoistamme

 1. toimistomme talvikuukausien näyteikkunavalon sammuttaminen. Poikkeuksena muutamat päivät joulun ja uudenvuoden aikaan.
 2. toimiston wc-tilaan ja sisäänkäyntiin liiketunnistimella syttyvät ja sammuvat valot.
 3. toimiston kalusteet hankittu kierrätettynä aina kuin mahdollista. Vuonna 2011 Martelan outlet-myynnistä ja vuonna 2021 Pentikin vanhat myymäläkalusteet. Uushankinnassa toimittajan vastuullisuus tärkeä kriteeri, kuten viimeisimmän työtulin hankinta Iskusta, jonka vastuullisuusraportointi tuki arvojamme.
 4. toiminnan alusta alkaen asiakastarjoilut kestoastioista kertakäyttöastioiden sijaan. Tarjoiluissa painopisteenä vastuullisesti ja paikallisesti tuotettua.
 5. toimintamme jätteet kierrätetään tehokkaasti; sekajätteiden lisäksi pahvi, paperi, metalli, lasi, biojätteet kerätään erillisiin astioihin ja itse kiinteistön jätekeräyspisteelle toimittaen varmistamme kierrätysketjun aukottomuuden.
 6. kestävä liikkuminen tarkoittaa meillä ensisijaisesti sitä, että aina kun mahdollista, niin teemme etätöitä. Yrityksellä ei ole ajoneuvoja, mutta kummankin yksityistaloudessa on sähköautot. Pohdinnassa sähköpyörien hankinta.
 7. Lasertulostimessamme on asetettu nopea virransäästötilaan siirtyminen ja tyhjentyneet värikasetit kierrätämme HP Support-ohjelman kautta
 8. toimitilamme kiinteistön sähköenergian tuottaa Turku Energia, jossa v.2023 tiedotteen mukaan 85% tuotetaan uusiutuvalla energialla

WWF:n mottona on ”Luonto on lähempänä kuin uskotkaan” ja me allekirjoitamme sen. Liiketoiminnan viitekehyksessä on hyvä ymmärtää, että maapallomme selviää ilman ihmisiä, mutta me ihmiset emme selviä ilman maapalloa. Voidaksemme siis tulevaisuudessa sekä elää että yrittää, meidän pitää kantaa vastuumme koko ekosysteemistä.  

Vuosien 2021 ja 2022 WWF Green Office vuosilaskentamme tulokset osoittavat, että kehityssuuntamme on oikea.