Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan arvot!

Liiketoiminnan läpinäkyvyys luo uskottavuutta

Liiketoiminnan johtaminen on tiimityötä. Hallituksen vastuulla on strategian synnyttäminen; miksi tämä yritys on olemassa ja mihin tämä yritys on menossa? Toimitusjohtajan tehtävänä on oman itsensä ja päivittäisen liiketoiminnan johtaminen.

Yli 93 prosenttia suomalaisista yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä, joissa arvatenkin kaikki hallinnolliset tehtävät ovat hyvinkin samoissa käsissä. Näissä tilanteissa rajanveto eri tehtävien vastuualueiden osalta on niin häilyvää, että arjessaan niihin harvemmin edes pysähtyy – kaikki työt kun yksinkertaisesti on vain tehtävä. Näin on myös meillä.

Suutarin lapsellakin on kengät

PK-yrittäjien työnohjaus- ja talousjohtamisen konsultoinnin rinnalla on ollut jälleen kerran ilo havahtua siihen, että suutarin lapsellakin on kengät. Kuluneiden parin viikon aikana olen ”syönyt omaa lääkettäni” – haastanut itseäni ohjatussa Hohtaminen – Kohti kestävää johtamista -valmennusohjelmassa pohtimaan yrityksemme liiketoiminnan peruskysymyksiä ja erityisesti omaa rooliani yritysjohtajana. Rehellisyyden nimissä olen havahtunut, että kun syvään päätyyn suurten kysymysten äärelle heitetään, niin yllättävän vaikeiden kysymysten äärellä olen minäkin.

Tämän päivän arvot

Tämän päivän johtajuus -valmennuksen teemana oli arvot. Tehtävänämme oli annetuista 25 erilaisesta arvosta valita itsellemme tärkeimmät viisi ja perustella valintamme. Omia arvovalintojani tehdessäni havahduin siihen, että viiden valinta tarkoitti tiukkaa seulaa – mitkä viisi ylitse muiden olisivat tärkeimpiä? Kävin myös pääni sisäistä keskustelua siitä, olenko valinnut arvot itseni vai liiketoimintamme valintahattu päässäni. Koska kehitän johtamistani työajallani ja ensisijainen tavoitteeni on liiketoimintamme edistäminen, niin päädyin seuraavaan ratkaisuun: omana itsenäni valitsemani arvot silmieni edessä tein vielä tietoisen ”hallitustehtävä-hatun vaihdon” ja pysähdyin jokaisen kohdalla erikseen miettimään valintaani yrityksemme liiketoiminnan kannalta. Se kannatti.

Vastuullisuus vai läpinäkyvyys

Viiden listalla oli mukana vastuullisuus, eikä ihme. Yli 30-vuotta lihattomalla ruokavaliolla eläneelle, Second Hand -liikkeiden ja kirpputorien suurkuluttajalle vastuullisuus on arvona melko luontainen valinta. Hallitushattu päässäni havahduin siihen, että listalta ei löytynyt lainkaan läpinäkyvyyttä. Tajusin myös, että vastuullisuuden rinnalle valitsemani muut neljä arvoa olivat sellaisia, joista en kokenut voivani tinkiä ilman, että jotain olennaisen tärkeää hyvän yrittäjäelämäni eli yrittäjyyteni kannalta olisi poissa. WWF Green Office -verkostossa mukana olevalle yritykselle vastuullisuus on ihan relevantti valinta, ei siinä mitään, mutta sitäkin tärkeämmäksi koin läpinäkyvyyden. Miten ratkaisin tämän viidennen arvovalintani?

Luonto lainassa tulevilta sukupolvilta

Oma tämän päivän suhtautumiseni ympäristökysymyksiin on ajatusmalli siitä, että luonto on meille tämän päivän ihmisille lainassa tulevilta sukupolvilta. Jos jotain lainaamme, niin on selvää, että lainasta myös huolehditaan, vai mitä? Lainatessamme sitoudumme rehellisyyden nimissä huolehtimaan ja avoimesti (ja läpinäkyvästi) myös kertomaan, miten tehtävässämme onnistuimme. Näiden ajatusten myötä päädyin tehtävässä vaihtamaan valitsemani vastuullisuus -arvon läpinäkyvyydeksi. Jotenkin vaan tuntui siltä, että läpinäkyvyys on liiketoiminnassa pelkkää vastuullisuuttakin tärkeämpi arvo. Huojentavaa myös on, että aidossa elämässä voin viiden sijaan valita kuusi jolloin kummatkin – sekä vastuullisuus että läpinäkyvyys mahtuvat mukaan joukkoon.